West Yorkshire Police

For non-emergencies dial 101 - In an emergency always dial 999

Wanted On Warrant

Area Selection Tool

 • John Preston
  • Name : John Preston

  • Area : Leeds

 • Glen Clark
  • Name : Glen Clark

  • Area : Wakefield

 • Raimondas Kausas
  • Name : Raimondas Kausas

  • Area : Kirklees

 • Mario Bunda
  • Name : Mario Bunda

  • Area : Leeds

 • James Purtill
  • Name : James Purtill

  • Area : Leeds

 • Jayne Firth
  • Name : Jayne Firth

  • Area : Leeds

 • Damon Leslie Henry
  • Name : Damon Leslie Henry

  • Area : Leeds

 • Aaron Alvin Jarrett
  • Name : Aaron Alvin Jarrett

  • Area : Leeds

For non-emergencies dial 101
In an emergency always dial 999

more

Get Involved!

more